Фирма “Бондис” ООД организира международен симпозиум

 На 20-23-ти Юни 2016, фирма “Бондис” ООД оранизира в София межународен симпозиум на тема “Предизвикателствата пред инженерната геология и геотехники след природни бедствия”.

Подробна информация за събитието можете да намерите в прикачените файлове.

Абстракт-Бук.pdf

Prezent-Simp-2016-1.ppt