Начало

„Бондис” ООД е водеща инженерингова фирма в областта на инженерната геология и геотехниката. Екипът на фирмата може професионално да реализира инженерногеоложки проучвания, да проектира укрепителни строителни съоръжения и притежава необходимата техника, за да ги изгражда. Фирмата има богат опит при проучването на различни видове строителни площадки, терирории засегнати от свлачища, срутища, абразионни процеси и др. Най-съществени резултати „Бондис” ООД реализира при проектиране и строителството на укрепителни и дренажни противосвлачищни съоръжения. През последните години фирмата е съставила и реализирала много проекти за укрепване на строителни изкопи и строителни съоръжения.

Comments are closed